هتل خاتم یزد


فارسی English
 

اتاق های قابل ارائه ما

اتاق یک تخت

icon

اطلاعات اتاق :

اتاق یک تخت شامل یک تخت  سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق یک نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 1
وضعیت : موجود است

اتاق دو تخته دبل

icon

اطلاعات اتاق :

اتاق دبل شامل یک تخت دبل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق دو نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 2
وضعیت : موجود است

اتاق دو تخته توئین

icon

اطلاعات اتاق :

اتاق دو تخته توئین : شامل دو تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق دو نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 2
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است

اتاق سه تخته

icon

اطلاعات اتاق : اتاق سه تخته شامل سه تخت جدا از هم و یا یک تخت دبل و یک تخت سینگل می باشد،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی،حمام و ظرفیت این واحد 3 نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 3
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است

اتاق سه تخته کانکت

icon

اطلاعات اتاق :

اتاق سه تخته  کانکت  شامل یک تخت دبل ویک تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق سه نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 6
وضعیت : موجود است

سوئیت سه تخته

icon

اطلاعات اتاق : سوئیت سه تخته شامل سه تخت جدا از هم و یا یک تخت دبل و یک تخت سینگل می باشد،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی،حمام و ظرفیت این واحد 3 نفر تعریف  شده است.

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 3
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 3
وضعیت : موجود است

سوئيت VIP چهار تخته

icon

اطلاعات اتاق : سوئیت VIP چهارتخته شامل چهار تخت جدا از هم و یا دوتخت دبل می باشد،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی،حمام و ظرفیت این واحد 4  نفر تعریف  شده است.

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 4
وضعیت : موجود است
نماد اعتماد الکترونيکي