در حال حاضر سیستم رزرواسیون آنلاین هتل خاتم یزد در حال حاضر غیرفعال می باشد. لطفا بعدا مراجعه نمایید